Bắc Ninh: 31% doanh nghiệp có xu hướng tốt lên trong Quý III

(BTV) Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh từ các doanh nghiệp được chọn mẫu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh trong Quý III có xu hướng kinh doanh tốt hơn so với quý II.

doanh_nghiep_tot_hon(2)

Dự kiến quý IV, có 36,8% đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III


Cụ thể, trong Quý III, có 31% doanh nghiệp có xu hướng kinh doanh tốt lên, trong khi đó, ở Quý II chỉ số này chỉ đạt 24%; Cũng trong Quý III, có 29,2% doanh nghiệp giữ vững ổn định; Có 39,8% doanh nghiệp đánh giá là khó khăn hơn.


Cũng theo nhận định của các doanh nghiệp, dự kiến quý IV, có 36,8% đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III; 26,3% dự báo khó khăn hơn và 36,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước lạc quan nhất với 57,1% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn so với quý III; Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 33,3%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 38,4%.

 Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại