Tỷ lệ đô thị hoá tỉnh Bắc Ninh đạt 60,3%

(BTV) Hiện tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bắc Ninh đạt 60,3%, trong đó có 1 đô thị loại I là thành phố Bắc Ninh và 1 đô thị loại III là thành phố Từ Sơn.

Bac_ninh_ty_le_do_thi_hoa_duoc_60_(1)

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bắc Ninh đạt 60,3%


Cả 2 thành phố có 100% đơn vị hành chính là phường, 3 đô thị loại IV là: Thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và huyện Yên Phong ), 4 đô thị loại V là các thị trấn: Lim (Tiên Du), Thứa (Lương Tài), Gia Bình và Nhân Thắng (Gia Bình)…Theo quan điểm phát triển đô thị của Chính phủ và của tỉnh, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng tăng về số lượng trong giai đoạn đầu và giảm về số lượng trong tương lai, mở rộng về quy mô; Đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị gắn với nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo đó, khi toàn tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, trực thuộc Trung ương thì số đô thị được giảm từ 12 xuống còn 8 đô thị, gồm đô thị lõi (loại I) thuộc phạm vi đô thị hành chính của 5 đơn vị cấp huyện phía Bắc sông Đuống, 1 đô thị loại III (Thuận Thành) và 6 đô thị loại V (Gia Bình, Thứa, Trung Kênh, Lâm Thao, Nhân Thắng và Cao Đức).

Anh Nguyên- Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại