Ban Quản lý ATTP giám sát, xác nhận 67 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

(BTV) Trong 06 năm, Ban Quản lý đã hướng dẫn, giám sát và xác nhận 67 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh với số lượng sản phẩm lớn cung cấp vào các thị trường có yêu cầu cao.

xac_nhan_67_chuoi_thuc_pham_an_toan(2).png

Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đều mở rộng được thị trường.

 Các sản phẩm được xác nhận chủ yếu là: trứng, gạo, rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt... Thông tin về cơ sở xác nhận chuỗi được công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Quản lý ATTP tỉnh. Công tác xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được Ban ngày càng chú trọng; xác nhận chuỗi gắn với các sản phẩm của Chương trình OCOP, sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; xây dựng mô hình điểm các chuỗi gắn kết với tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, Bắc Ninh có 93 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 75 doanh nghiệp, HTX và các hộ sản xuất kinh doanh, chủ yếu thuộc nhóm thực phẩm, đồ uống. Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đều mở rộng được thị trường, hệ thống mạng lưới tiêu thụ ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Anh Nguyên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại