Bắc Ninh: Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng dẫn đầu cả nước

(BTV) Tháng 11/2023, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng của tỉnh Bắc Ninh đạt 100%, đứng thứ nhất cả nước.

ti_le_ho_so_dang_ky_qua_mang_dan_dau_ca_nuoc(1).png

11 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 3.190 doanh nghiệp

          Theo đó, toàn tỉnh thành lập mới 293 doanh nghiệp (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là hơn 4.509 tỷ đồng (tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng. Số lượt hoạt động trở lại là 73 doanh nghiệp (tăng 46% so với cùng kỳ 2022) và 8 đơn vị trực thuộc (tăng 33% so với cùng kỳ 2022).

          Tính chung 11 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 3.190 doanh nghiệp (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là hơn 32.265 tỷ đồng (tăng 61,24% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 10 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng của tỉnh Bắc Ninh đạt 99,98%, đứng thứ 2 cả nước.

Phạm Quý, Nguyễn Hạnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại