Tăng cường quản lý cai nghiện và sau cai nghiện

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

cac_hoc_vien_cai_nghien

Người nghiện ma tuý được giáo dục tại cơ sở cai nghiện


Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân lực của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh rà soát, đánh giá điều kiện, xây dựng lộ trình để sớm thực hiện việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH.


Sở Y tế thường xuyên rà soát, công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định tình trạng nghiện. Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, LĐTB&XH, Y tế các cấp đảm bảo “khép kín” trong công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên các cơ sở y tế để tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng ma túy theo quy định.

Anh Nguyên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại