Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(BTV) Trong 2 ngày 27 - 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin_Ban_Kinh_te_Ngan_sach_HDND_tinh_tham_tra_ky_hop_thuong_le_cuoi_nam_2023(2)

Toàn cảnh hội nghị


Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra nội dung các báo cáo về: Tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2024 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024; Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính 5 năm (2021 – 2025); Xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm (2024 – 2026); Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các Tờ trình đề nghị phê duyệt, điều chỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý…


Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh và các ngành giải trình, làm rõ thêm các nội dung về tình hình thực hiện dự án sử dụng đất đã được phê duyệt và tính khả thi của các dự án trong danh mục trình; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và xử lý chuyển nguồn; Điều hành thu, chi ngân sách; Tốc độ tăng trưởng trên từng lĩnh vực; Tình hình thực hiện dự án BT và dự án thuộc lĩnh vực văn hóa – giáo dục; Giải pháp cần có để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024....

ba_h_pb

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại hội nghị


Cho ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị: Trong báo cáo cần phân tích rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, nâng cao đánh giá dự báo tình hình năm 2024, xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể trên từng lĩnh vực để có giải pháp triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đối với nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đến các Sở, ngành cần được cụ thể hóa, theo sát từng nội dung nhiệm vụ, nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt liên quan đến công tác giải ngân vốn, công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế, tăng thu ngân sách, cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ.


Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát và điều chỉnh một số nội dung để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại