Bắc Ninh: Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 83,77% dự toán

Năm 2023, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh là hơn 23.820 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán giao.

TONG_THU_NGAN_SACH_11_THANG(2)

Cán bộ ngành Thuế thường xuyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hết tháng 11 năm nay là 26.497 tỷ đồng, đạt 83,77% dự toán, bằng 93,19% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 20.107 tỷ đồng, đạt 84,41% dự toán và bằng 94,06% so với cùng kỳ. Các khoản thu thuế, phí cơ bản đảm bảo tiến độ thu theo dự toán được giao. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất dự kiến 11 tháng là 249 tỷ đồng, chỉ đạt 8,3% dự toán. Thu hải quan đạt 6.390 tỷ đồng, đạt 81,82% dự toán và bằng 90,76% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại trong việc phối hợp thu thuế bằng phương pháp điện tử, thực hiện điều chỉnh hoặc hạch toán đối với các trường hợp doanh nghiệp nộp nhầm, nộp thừa để đảm bảo thu đúng, thu đủ từ thuế; Tập trung xử lý các vướng mắc để kịp thời triển khai ngay đấu giá các dự án đất, các dự án đất dân cư dịch vụ, đất dự án BT... để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Xuân Trường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại