Đại đội Thiết giáp diễn tập chiến thuật năm 2023

(BTV) Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thành công diễn tập chiến thuật cho Đại đội Thiết giáp năm 2023.

dai_doi_tg

Đơn vị thực hiện chương trình diễn tập


Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Thực hành cơ động lực lượng ra khu sơ tán; Triển khai xây dựng công sự ngụy trang và họp bàn các phương án sẵn sàng chiến đấu; Hoàn chỉnh các phương án chiến đấu, cơ động lực lượng từ khu vực bố trí chiến đấu vào triển khai tiêu diệt địch. Kết thúc trận đánh, đơn vị hanh chóng rời khỏi trận địa để cũng cố lực lượng và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo.


Đây là nội dung mới đối với các cơ quan và đơn vị diễn tập, nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Trước đó, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, như: Xây dựng kế hoạch, soạn thảo các văn kiện, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chuẩn bị vật chất và nội dung diễn tập và tổ chức luyện tập tại thực địa.


Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ của chỉ huy, hành động chiến đấu hiệp đồng trong tác chiến của cán bộ, chiến sĩ; Củng cố, bổ sung hoàn thiện phương pháp chỉ huy, tác chiến, đồng thời, rút kinh nhiệm tổ chức diễn tập trong những năm tiếp theo./.

Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại