Quế Võ hoàn thành phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

(BTV) Sau thời gian khảo sát, chuẩn bị hồ sơ, ngày 30/11, UBND thị xã Quế Võ chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức phân hạng cho 21 sản phẩm OCOP của 8 chủ thế tham gia năm 2023.

Tin_Que_Vo_hoan_thanh_phan_hang_san_pham_OCOP_2023(1)

Ban Tổ chức thực hiện phân hạng các sản phẩm OCOP


Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm các ngành hàng: Thực phẩm; Đồ uống; Thảo dược; Lưu niệm - Nội thất - Trang trí; Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Đoàn công tác đã tập trung phân hạng theo Bộ Tiêu chí năm 2023 với 3 phần, gồm: Tổ chức sản xuất; Phát triển sản phẩm; Sức mạnh cộng đồng; Tiếp thị; Câu chuyện về sản phẩm; Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; Tiêu chuẩn sản phẩm; Khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Ngay từ đầu năm, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai, thực hiện các bước của chương trình OCOP, từ việc khơi gợi ý tưởng, sơ bộ đánh giá, thẩm định và đăng ký sản phẩm của các địa phương tham gia chương trình OCOP nên chất lượng 21 sản phẩm của 8 chủ thể tham gia đều đáp ứng bộ tiêu chí. Theo đó, cả 21 sản phẩm đều có tổng điểm trung bình đạt từ 50 - 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Xác định OCOP chính là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế khu vực nông thôn, thị xã Quế Võ đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát triển bền vững những sản phẩm này. Trước đó, Quế Võ có 12 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Trong đó, các sản phẩm 4 sao chiếm gần 50%. 

Nguyễn Lương, Thanh Hoàn

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại