Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2024

(BTV) Sáng 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20 – Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

_MG_9054

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn
phát biểu Kết luận Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo tại diễn đàn cho biết: Năm 2023 cả nước có khoảng 31.700 HTX, tăng 2.200 HTX so với năm 2022. Doanh thu bình quân gần 3,6 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động đạt 56 triệu đồng/người/năm.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào phân tích thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kinh tế tập thể, HTX phải nhận thức rõ, tự chủ động thoát khỏi những rào cản và vướng mắc mang tính cố hữu để vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển cả số lượng và chất lượng các thành viên, lực lượng lao động tham gia; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Yêu cầu quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Cùng với đó, đổi mới tư duy, nhận thức, có tầm nhìn xa, tổng thể; làm phải có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để đem lại những kết quả thiết thực.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 20 nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, nâng tầm tư duy và tạo quyết tâm cao của các ngành, các cấp về nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể. Khuyến khích, hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể…

Thu Hằng, Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại