Bắc Ninh thành lập mới gần 500 doanh nghiệp

(BTV) Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 498 doanh nghiệp (tăng 24,81% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng số vốn đăng ký là hơn 3.800 tỷ đồng.

KCN_Bac_Ninh

Từ đầu năm tới nay, số doanh nghiệp tại Bắc Ninh tăng 24,81% so cùng kỳ

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,63 tỷ đồng. Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 173 đơn vị (tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2023). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 02 tháng đầu năm 2024 đạt 100%, đứng thứ 1 cả nước. Riêng trong tháng 2, có 189 doanh nghiệp gia nhập thị trường (tăng 15,95% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng số vốn đăng ký là: 1.170 tỷ đồng ; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,19 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 18.136 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là 361.015,735 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 19,9 tỷ đồng.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại