Bắc Ninh sẽ hình thành các khu đô thị Đại học

(BTV) Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh hướng tới xây dựng nền giáo dục hiện đại, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người dân, tạo điều kiện phát triển tài năng, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Tỉnh Bắc Ninh sẽ hình thành các khu đô thị Đại học nhằm thu hút cơ sở giáo dục Đại học từ Hà Nội chuyển về hoặc xây dựng phân hiệu.

KHU_DO_THI_DH(1)

Các khu đô thị Đại học của Bắc Ninh sẽ thu hút cơ sở giáo dục từ Hà Nội


Quan điểm của tỉnh Bắc Ninh là ưu tiên phát triển cơ sở giáo dục Đại học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy phát triển giáo dục Đại học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và cả nước.


Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; Bắc Ninh sẽ hình thành Khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ I (Khu đô thị Đại học I) tại TP Bắc Ninh và huyện Tiên Du; Khu đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ II (Khu đô thị Đại học II) tại huyện Tiên Du để thu hút các cơ sở giáo dục Đại học từ Hà Nội chuyển về hoặc xây dựng phân hiệu tại Bắc Ninh.


Tỉnh cũng sẽ đầu tư xây dựng, chuyển đổi trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thành trường Cao đẳng đa ngành để thực hiện đào tạo nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.


Cùng với đó, tỉnh sẽ đầu tư phát triển 2 khu nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung tại huyện Gia Bình. Tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hoa Tâm, Lê Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại