Hơn 617 tỉ đồng nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay các đối đối tượng chính sách

(BTV) 617,5 tỷ đồng là số vốn được UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua hệ thống Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

617_ty_vay_von(1)

Nguồn vốn giải quyết việc làm đã góp phần tạo sinh kế cho nhiều lao động

Đến nay, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển cho Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 617,5 tỉ đồng, tăng 103,8 tỉ đồng so với cuối năm 2023, hoàn thành 122,7% kế hoạch được giao năm 2024. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đạt hơn 545,72 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện. Có 8/8 đơn vị hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao, cao nhất là đơn vị thành phố Từ Sơn vượt 1,5 tỉ đồng so với kế hoạch năm 2024. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng CSXH tập trung cho vay hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường và các dự án phụ nữ và thanh niên khởi nghiệp đã phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống kinh tế xã hội.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại