Triển khai thí điểm mô hình “Tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến người dân, đoàn viên, hội viên”

(BTV) Sáng 16/4, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Kế hoạch thí điểm mô hình Mặt trận, các đoàn thể “Tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến người dân, đoàn viên, hội viên”. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Dan_van_trien_khai_mo_hinh_thi_diem(1)

Toàn cảnh hội nghị


Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình MTTQ, các đoàn thể “Tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến người dân, đoàn viên, hội viên” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ban Dân vận Tỉnh uỷ xây dựng, chủ thể thực hiện là MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua mô hình nhằm hình thành mạng lưới nắm tình hình người dân, đoàn viên, hội viên trong cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, phản ảnh tình hình; Đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những quyết sách đúng đắn, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; Tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… Dự kiến sẽ thí điểm xây dựng 8 mô hình trên địa bàn tỉnh; Tiến hành tổng kết vào tháng 12/2024. Trên cơ sở tổng kết, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ để triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh


Các ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch đề nghị từng ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể; Bổ sung chương trình hướng dẫn ở tỉnh; Các địa phương có mô hình cụ thể để triển khai thực hiện. Đề nghị sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai mô hình phản ánh kiến nghị đến Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể tiếp nhận, phản ánh thông tin, báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết…


Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Sỹ Tiếp thống nhất với dự thảo Kế hoạch, các ý kiến tham gia sẽ được Ban tiếp thu tối đa để bổ sung hoàn thiện nội dung. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị các đơn vị cụ thể hóa kế hoạch thành nội dung chương trình để thực hiện thành công mô hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại