Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đề án OCOP du lịch

(BTV) Sáng 17/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Tiến độ thực hiện đề án thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn.

Hop_BCD_chuong_trinh_NTM(1)

Toàn cảnh hội nghị


Qua rà soát xã nông thôn mới (NTM) theo Quyết định 104 của UBND tỉnh, đến tháng 4/2024 trên tổng số 70 xã toàn tỉnh có 2 xã (Hoài Thượng và Mão Điền) của thị xã Thuận Thành đạt 19 tiêu chí NTM; Có 32 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 36 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí NTM. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân là 14,54 tiêu chí/xã. Theo bộ tiêu chí NTM nâng cao thì đến nay chưa có xã nào đạt 19/19 tiêu chí, vẫn còn 59 xã đạt dưới 15 tiêu chí. Hiện nay, tiến độ xã đạt chuẩn NTM nâng cao còn rất chậm (mới có 5/70 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí cũ; Chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới). Trong khi nhiệm vụ đến hết 2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra có 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ xã NTM nâng cao là 58,4%.


Hiện nay, đa số các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành một số tiêu chí, nhất là các tiêu chí đánh giá theo quy định mới đòi hỏi cần có lộ trình về thời gian, đầu tư kinh phí như: Hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn…


Về Đề án OCOP du lịch, đến nay, Sở NN&PTNT đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung công việc trong Đề án, lập chủ trương đầu tư 03 dự án; Thành lập được 03 HTX OCOP du lịch gồm: HTX dịch vụ và du lịch Gốm Phù Lãng; HTX du lịch Tranh dân gian Đông Hồ và HTX dịch vụ và du lịch Viêm Xá.


Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp liên quan đến tiêu chí về giao thông, môi trường, thiết chế văn hóa, thông tin - truyền thông…nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo. Một số ý kiến đề nghị mở rộng các sản phẩm OCOP du lịch đối với 05 huyện, thị xã, thành phố còn lại để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. 3 huyện Tiên Du, Lương Tài và Yên Phong xin đề nghị giảm chỉ tiêu đã đăng ký….

Hop_BCD_chuong_trinh_NTM(2)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị


Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại nhiều địa phương còn chậm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT rà soát, tổng hợp kết quả xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2024. Trong đó, trên cơ sở ý kiến các Sở, ngành liên quan, các địa phương và thực tiễn, tham mưu UBND tỉnh thay đổi các tiêu chí, nhất là các tiêu chí cứng cho phù hợp và giao chỉ tiêu hoàn thành xây dựng NTN nâng cao cho từng huyện, thị xã, thành phố. Khẩn trương có hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tự rà soát, đánh giá kết quả các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đảm bảo không hình thức và tạo phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao thiết thực, hiệu quả. Đối với Đề án OCOP du lịch, tỉnh sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng giao chủ đầu tư là 3 đơn vị cấp huyện là thị xã Quế Võ, Thuận Thành và TP.Bắc Ninh. Việc vận hành giao cho các HTX; Sở Tài chính tham mưu quản lý tài sản sau đầu tư. Từ nay đến hết quý 3/2024, các huyện còn lại sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP du lịch của địa phương mình để Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại