Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Ninh

(BTV) Sáng 20/4, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 1 năm 2024-2025, cho cán bộ ngân hàng.

khai_giang_lop_tctt(1)

Ban Tổ chức và các học viên tại lễ khai giảng

        Trong thời gian 12 tháng, các học viên được nghiên cứu, học tập các kiến thức cơ bản như: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ. Cuối khóa, các học viên được nghiên cứu thực tế, ôn và thi tốt nghiệp, viết khóa luận.

       Khóa học góp phần củng cố niềm tin của học viên vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, giúp các học viên rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

              Trung Kiên, Văn Công

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại