Tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10% so cùng kỳ

(BTV) Tháng 4/2024, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10% so với tháng 4/2023.

ban_le_hang_hoa_ok(2)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10% so cùng kỳ


Trong đó: Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước gần 6.160 tỷ đồng, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2023; Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước gần 800 tỷ đồng, tăng 13,9%; Doanh thu dịch vụ đạt gần 1.340 tỷ đồng, tăng 27,6%.


Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước gần 33.000 tỷ đồng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu bán lẻ ước gần 24.900 tỷ đồng, tăng 4,2%; Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 3,2%; Doanh thu dịch vụ đạt hơn 4.950 tỷ đồng, tăng 1%.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại