Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh gây hại vụ xuân 2024

(BTV) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn yêu cầu các địa phương đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, HTX, tổ hợp tác tiếp tục bám sát đồng ruộng, nắm bắt tình hình sâu bệnh gây hại lúa xuân để chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

kt

Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, HTX, tổ hợp tác kiểm tra tình hình sâu bệnh

 

Hiện nay, qua kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 tiếp tục nở, trên diện tích lúa xanh tốt, lúa gieo cấy muộn chưa phòng trừ, mật độ sâu non cao từ 120-150 con/m2 cục bộ từ 350-500 con/m2 (tuổi 1 chiếm 26%, tuổi 2 chiếm 52%, tuổi 3 và 4 chiếm 21%); Rầy nâu, rầy lưng trắng gối của lứa 2 và lứa 3 nên gia tăng mật độ trên các trà lúa, mật độ phổ biến 200-500 con/m2, cao 2.500-4.000 con/m2, cục bộ >10.000 con/m2. Vì vậy, những diện tích trên không tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa xuân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; các xã, phường, thị trấn, hợp tác xã, tổ hợp tác phân công cán bộ tăng cường kiểm tra thăm đồng, xác định diện tích, đối tượng cần phòng trừ. Riêng với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, thời gian phun trừ tốt nhất kết thúc trước ngày 10/5; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình sinh vật hại lúa vụ xuân và biện pháp phòng trừ để nông dân biết và thực hiện có hiệu quả./.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại