Xây dựng Báo cáo Kinh tế - Xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024

(BTV) Sáng 23/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì Hội nghị xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn một số Sở, ngành của tỉnh.

hoi_nghi_ong_phuong(1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì Hội nghị 

Theo Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi; Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tốt, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7,5% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nước tăng 17,6%; Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục phát triển, thu hút FDI tăng gấp 2 lần về số dự án cấp mới, gấp 1,2 lần về số vốn đăng ký; thành lập mới doanh nghiệp tăng 6,5%...

Trên cơ sở báo cáo tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến về từng lĩnh vực, ngành phụ trách nhằm xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; liên quan đến chế độ thông tin báo cáo, rà soát, dự báo, tính toán, thu thập thông tin đảm bảo được sự thống nhất, khách quan và trung thực của số liệu; nhất là đối với những lĩnh vực có biến động về số lượng, còn dư địa tăng trưởng như: giá trị công nghiệp, sản xuất tiêu dùng, xuất khẩu, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lao động, việc làm…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung xây dựng báo cáo phản ánh rõ kết quả đạt được theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, bám sát các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trên cơ sở đó có nhận định nguyên nhân, khách quan, chủ quan, từ đó tham mưu nhiệm vụ, đề xuất giải pháp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê cung cấp số liệu đánh giá, phân tích, chỉ tiêu kinh tế theo quy định định kỳ, đảm bảo đầy đủ số liệu, đúng thời gian quy định, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP.

Giao Cục Thống kê chủ trì phối hợp sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong việc quản lý, cung cấp số liệu thống kê của tỉnh, đặc biệt là các số liệu thống kê phục vụ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo số liệu khách quan trung thực. Qua đó, góp phần xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, cũng như các năm tiếp theo được khách quan, khoa học, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại