Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2024

(BTV) Sáng 30/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 05, dự kiến chương trình công tác tháng 06/2024. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự phiên họp có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thuong_ky_HDND_thang_5(2)

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động dân cử năm 2024; Kế hoạch tập huấn Kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2024; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch.

Tại phiên họp, UBND tỉnh báo cáo các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Các đại biểu thảo luận để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh.

Thuong_ky_HDND_thang_5(3)

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung

phát biểu tại hội nghị

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 6, trọng tâm là chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh rà soát lại các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh, chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình bảo đảm tiến độ thời gian; Đánh giá tình hình thực tiễn và kết quả triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ đó đề xuất ban hành, sửa đổi, điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết bảo đảm căn cứ pháp lý, tính cần thiết; Phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn vấn đề để đưa ra tại phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, nêu lên những vấn đề “nóng”, vấn đề cấp thiết, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại