Giao ban công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quý III/2024

(BTV) Chiều 24/6, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2024.

Giao_ban_3_VP(1)

Toàn cảnh hội nghị


Trong quý II, 03 Văn phòng đã chủ động phối hợp, tham mưu ban hành Chương trình công tác để cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, hoạt động lớn của tỉnh; Kịp thời đề xuất, sắp xếp và thông báo công khai lịch công tác của lãnh đạo tỉnh hàng tuần để các đơn vị, địa phương chủ động bố trí chương trình, thời gian khoa học, hiệu quả; Phối hợp chuẩn bị các đề án, báo cáo, tổ chức các hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ động tham mưu, làm tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất, công tác đối ngoại, văn phòng… Về nhiệm vụ quý III, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nội dung chương trình làm việc của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là các phiên họp của Thường trực Tỉnh ủy; Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh; Chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm; Tham mưu xây dựng đề cương, thành lập Tổ giúp việc và tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; Hoàn thiện các nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 17 chuyên đề và kỳ họp thứ 18 thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh, khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026; Xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thiện các Quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024….

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại