Tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân từ hôm nay đến hết 30/6/2024

(BTV) Để chuẩn bị triển khai Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024. Công an tỉnh Bắc Ninh tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024 và bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024.

Day_manh_thu_nhan_ho_so_gan_chip_dien_tu(1)

Tạm dừng hồ sơ cấp CCCD để thực hiện mới từ 01/7/2024

         
Mẫu thẻ căn cước mới có thêm nhiều ưu điểm và sự thay đổi, hình thức cũng đẹp và hiện đại hơn. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

         
Một số trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước gồm: Công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi; Có thay đổi các thông tin như: Họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nhân dạng, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính; Thông tin cá nhân sai.

         
Công dân phải đổi sang thẻ căn cước khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh; Số định danh cá nhân được xác lập lại… Luật Căn cước quy định một số nội dung liên quan đến giá trị sử dụng của CCCD, khai tử chứng minh thư nhân dân từ ngày 01/01/2025. Thẻ căn cước sẽ bỏ thông tin quê quán, vân tay; Mở rộng đối tượng được cấp thẻ (cấp cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu)…

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại