Ghi nhận kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh

20/07/2022 - 475 lượt xem