Huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên trong diễn tập KVPT 2022 

11/11/2022 - 319 lượt xem