Tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2022 tại huyện Thuận Thành

23/11/2022 - 569 lượt xem