Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2022

27/11/2022 - 335 lượt xem