Ban Chỉ huy quân sự huyện Lương Tài, điểm sáng trong phong trào TDTT

28/11/2022 - 386 lượt xem