Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 thành công tốt đẹp

01/12/2022 - 253 lượt xem