Bắc Ninh thu hút gần 2 tỷ USD vốn đầu tư FDI

01/12/2022 - 250 lượt xem