Tổng hợp phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX

10/12/2022 - 341 lượt xem