Năm 2022, Bắc Ninh thu hút 1,2 triệu lượt du khách thăm quan, du lịch

03/01/2023 - 323 lượt xem