Năm 2023, Bắc Ninh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trên 8,2 nghìn tỷ đồng

03/01/2023 - 302 lượt xem