Di tích thờ 4 Tiến sỹ họ Mai, xã Đào Viên và pho tượng Quan âm chùa Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, thị xã Quế Võ

12/09/2023 - 728 lượt xem