Pho tượng Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay tại chùa Bút Tháp, thị xã Thuận Thành

29/11/2023 - 665 lượt xem