Thành phố Bắc Ninh chủ động xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng

19/08/2021 - 848 lượt xem