Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

06/10/2021 - 1130 lượt xem